Nyt tag på Alles Lægehus Vordingborg

Influenzavaccination
3. oktober 2019
Information: Kighoste-epidemi
18. oktober 2019

Nyt tag på Alles Lægehus Vordingborg

Region Sjælland har bevilliget nyt tag til vores lejet bygning. Udskiftning af taget vi start i uge 41 og forsætter ind i det nye år.

Der kan under processen forekomme støjgener. Firmaet som står for processen er opmærksom på dette og vil forsøge at mindske generne mest muligt.

Der kan ligeledes opleves lidt gener ved indgangen til lægehuset men dette skulle kun være i opstarten ved stilladsopsætning.